HISTÓRIA

 • 2006 - 2008

  vysporiadanie pozemkov
 • 2008

  likvidácia pôvodného vinohradu 111.428 m2, úprava terénu, vyhnojenie, rigolácia, atď.
 • 2009

  príprava pôdy k výsadbe, výsadba vinohradu, osadenie opornej konštrukcie, ošetrovanie
 • 2010

  výstavba spracovateľského komplexu, nákup technológie, súčastné zahájenie likvidácie zvyšnej časti starých vinohradov.
 • 2011

  dokončenie stavby spracovateľského komplexu, kolaudácia, spustenie do prevádzky, dokončenie likvidácie vinohradov, úprava terénu, vyhnojenie, rigolácia, doplnenie živín do pôdy
 • 2012

  zber prvej panenskej úrody z 111.428 m2 vysadených v roku 2009, zahájenie výroby vín
 • 2013

  celoročné ošetrovanie vinohradu
 • 2014

  výsadba 299.200 m2, započatie osadenia opornej konštrukcie, celoročné ošetrovanie vinohradu
 • 2015

  dokončenie opornej konštrukcie, celoročné ošetrovanie
 • 2014 - 2017

  ošetrovanie novovysadeného vinohradu (mladých sadeníc) podsadenie neujatých štepov a zároveň zber už z celej plochy z plnej rodivosti z veľkej časti panenskej úrody, výroba vína
 • 2018

  plnenie (fľašovanie) mladých vín r.2017

MLADÉ MODERNÉ VINÁRSTVO